17 A &17 B, Jalan Tiaj 2/1, Taman Industri Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam

Blog

Artikel

FERP: Fire Emergency Response Plan

Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Perakuan Bomba) 2001, P.U. (A) 241/2001, telah menetapkan bahawa Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK) bagi Premis Ditetapkan perlu menyusun Pelan Tindakan Kebakaran dan

Read More »
Artikel

Pelan Tindakan Kebakaran & Kecemasan

Pelan Tindakan Kebakaran dan Kecemasan adalah dokumen penting yang perlu disediakan untuk memperincikan maklumat jenis kelengkapan menentang kebakaran atau pepasangan keselamatan kebakaran yang disediakan di

Read More »
Artikel

Jenis- jenis & Kod Warna Pili Bomba

Pili bomba ialah paip yang membenarkan air mengalir dari sesalur air dengan kawalan injap untuk memadamkan kebakaran. Sistem Perlindungan Pili Kebakaran direka untuk melawan kebakaran

Read More »
Contact Form Demo