17 A &17 B, Jalan Tiaj 2/1, Taman Industri Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam

Apa itu Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK)?

Apa itu Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK)?

OKK

Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK) adalah sebuah entiti yang penting dalam menjaga keselamatan daripada ancaman kebakaran di premis tertentu. Penubuhan OKK di premis ditetapkan merupakan salah satu keperluan yang disyaratkan untuk mendapatkan Perakuan Bomba. Tugas utama OKK adalah untuk mengawal dan mengurangkan risiko kebakaran serta mengendalikan situasi kecemasan dengan berkesan.

Penubuhan OKK

Setiap premis ditetapkan harus memiliki OKK yang terdiri daripada seorang Pengurus Keselamatan Kebakaran (FSM) dan sekurang-kurangnya tiga orang Pegawai Keselamatan Kebakaran (FSO). Pemunya, penghuni, atau individu yang bertanggungjawab terhadap premis ditetapkan bertanggungjawab untuk menubuhkan OKK tersebut.

 

Tugas dan Tanggungjawab

Menurut Peraturan, pemunya, penghuni, atau individu yang bertanggungjawab terhadap premis ditetapkan harus memberikan maklumat dan sokongan kepada OKK. Ini termasuk menyediakan kelengkapan keselamatan kebakaran, memberikan maklumat berkaitan dengan keselamatan kebakaran dan kecemasan, dan memberitahu Ketua Pengarah tentang sebarang perubahan dalam pelantikan FSM atau FSO.

Jawatankuasa Pendaftaran Keselamatan Kebakaran

Terdapat juga Jawatankuasa Pendaftaran Keselamatan Kebakaran yang bertanggungjawab menilai dan membuat keputusan mengenai pemohonan perakuan FSM dan FSO. Mereka juga bertugas menetapkan kursus kompetensi dan pembangunan profesional berterusan (CPD) untuk FSM dan FSO.

Tugas OKK

OKK mempunyai pelbagai tugas dan kuasa yang termaktub dalam peraturan, antaranya ialah:

  1. Bertanggungjawab terhadap keselamatan kebakaran premis ditetapkan.
  2. Bertindak sebelum ketibaan Pegawai Bomba dalam situasi kecemasan.
  3. Mengeluarkan atau mengurangkan bahaya kebakaran di premis ditetapkan.
  4. Menyediakan Pelan Tindakan Kebakaran dan Kecemasan.
  5. Memastikan sesalinan Pelan Tindakan Kebakaran dan Kecemasan dan semua rekod atau dokumen yang berhubungan dengannya disimpan di pusat operasi kebakaran
  6. Menyelenggarakan kelengkapan keselamatan kebakaran di premis.
  7. Menghadiri apa-apa kursus atau latihan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah
  8. Menjalankan apa-apa kursus atau latihan yang berhubungan dengan keselamatan kebakaran dan kecemasan bagi penghuni premis ditetapkan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
  9. Menjalankan latihan kebakaran di premis.
  10. Menjalankan arahan yang diberikan oleh Ketua Pengarah.

Fungsi dan Peranan OKK

OKK berperanan penting dalam tindakan semasa kebakaran atau kecemasan. Mereka memberikan arahan untuk pengungsian atau pengeluaran penghuni premis dan bertanggungjawab untuk memadam, menentang, mencegah, dan mengawal kebakaran dengan menggunakan kelengkapan keselamatan kebakaran yang ada.

Kesimpulan

Dalam memastikan keselamatan premis dari ancaman kebakaran, Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK) memainkan peranan yang sangat penting. Dengan menubuhkan OKK yang betul dan mematuhi peraturan yang ditetapkan, pemilik premis dapat memastikan bahawa langkah-langkah keselamatan yang diperlukan telah diambil. Semua individu dalam OKK perlu dilatih dan bersedia bertindak dalam situasi kecemasan untuk memastikan keselamatan bersama.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Follow us on
Facebook
Pinterest
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Contact Form Demo