17 A &17 B, Jalan Tiaj 2/1, Taman Industri Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam

Tatacara Penubuhan Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK) di Premis Ditentukan

Tatacara Penubuhan Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK) di Premis Ditentukan

Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Perakuan Bomba) 2020 telah menetapkan prosedur yang jelas bagi penubuhan Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK) di premis ditetapkan. Langkah-langkah ini penting dalam memastikan keselamatan pekerjaan dan penghuni premis terjamin daripada ancaman kebakaran. Mari kita meneliti dengan lebih terperinci.

Permohonan Perakuan Bomba

Pada dasarnya, permohonan perakuan bomba memerlukan beberapa dokumen penting seperti perakuan penubuhan organisasi keselamatan, salinan Pelan Tindakan Kebakaran dan Kecemasan, serta salinan Laporan Keselamatan Kebakaran. Ini adalah langkah awal yang harus dilakukan bagi pemilik, penghuni, atau pihak yang bertanggungjawab terhadap premis yang ingin mendapatkan perakuan bomba.

Pengenalan OKK

OKK merupakan singkatan untuk Organisasi Keselamatan Kebakaran, yang wajib ditubuhkan di premis ditetapkan sebagai syarat untuk mendapatkan Perakuan Bomba. Organisasi ini terdiri daripada seorang Pengurus Keselamatan Kebakaran (FSM) dan sekurang-kurangnya tiga Pegawai Keselamatan Kebakaran (FSO). Tanggungjawab penubuhan OKK jatuh kepada pemilik, penghuni, atau pihak yang mempunyai pengurusan keseluruhan ke atas premis ditetapkan.

Punca Kuasa

Penubuhan OKK adalah keharusan yang diatur oleh Seksyen 27A (1) Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341) serta Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba. Ini menjelaskan bahawa pemilik, penghuni, atau pihak yang bertanggungjawab harus menubuhkan organisasi keselamatan kebakaran sebagai langkah proaktif untuk mencegah dan menguruskan kebakaran.

Permohonan Penubuhan OKK

Peraturan-peraturan menetapkan prosedur jelas untuk permohonan penubuhan OKK. Permohonan ini harus diajukan kepada Ketua Pengarah menggunakan borang permohonan yang sesuai. Dokumen-dokumen penting seperti perlantikan FSM dan FSO harus disertakan, dan perakuan dari Ketua Pengarah perlu diperolehi. Permohonan yang lengkap akan diproses dan dinilai oleh Jawatankuasa Pendaftaran Keselamatan kebakaran (JPKK), yang akan membuat keputusan sama ada untuk meluluskan atau menolak permohonan tersebut.

 Kesimpulan

Penubuhan Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK) di premis ditetapkan merupakan langkah yang penting dalam memastikan keselamatan dari ancaman kebakaran. Proses ini memerlukan kepatuhan kepada peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Bomba. Dengan mematuhi tatacara yang ditetapkan, kita dapat memastikan bahawa premis kita selamat dan terlindungi daripada bahaya kebakaran yang mungkin timbul.

Lihat juga:  How to Set Up Fire Safety Organization (OKK) in your company

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Follow us on
Facebook
Pinterest
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Contact Form Demo