17 A &17 B, Jalan Tiaj 2/1, Taman Industri Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam

FERP: Fire Emergency Response Plan

FERP: Fire Emergency Response Plan

Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Perakuan Bomba) 2001, P.U. (A) 241/2001, telah menetapkan bahawa Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK) bagi Premis Ditetapkan perlu menyusun Pelan Tindakan Kebakaran dan Kecemasan, yang dikenali sebagai Fire Emergency Response Plan (FERP). Ini merupakan langkah kritikal dalam memastikan keselamatan dan kesediaan menghadapi kemungkinan kebakaran.

ERP VS FERP: Memahami Perbezaan

ERP (Emergency Response Plan) adalah pra-rancangan yang meliputi semua insiden atau kecemasan, sementara FERP memberi tumpuan khas kepada keselamatan kebakaran, termasuk bahan-bahan berbahaya. Negara-negara seperti Singapura dan beberapa negara di EU telah memberi penekanan yang besar kepada FERP Fire Emergency Response Plan, mengakui kepentingannya dalam memastikan keselamatan.

Penyediaan FERP

Tujuan Utama FERP

 1. Menyelamatkan Nyawa: Mengutamakan keselamatan individu dalam situasi kebakaran.
 2. Mengurangkan Punca Kecemasan: Mengenal pasti dan mengurangkan faktor-faktor yang boleh menyebabkan kebakaran.
 3. Mengawal Kemusnahan: Mengendalikan dan menghadkan kemusnahan yang disebabkan oleh kebakaran.
 4. Perancangan Tindakan: Merangkumi prosedur untuk setiap fasa kecemasan, dari tindakan awal sehingga bantuan agensi tiba.

Kepentingan Implementasi FERP

 1. Kepatuhan Perundangan: FERP diperlukan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
 2. Keselamatan Individu: Mengelakkan kehilangan nyawa dan kecederaan.
 3. Pencegahan Kehilangan Harta Benda: Mengurangkan kerugian harta benda dan kehilangan total.
 4. Tanggungjawab Sosial: Membina persekitaran yang selamat untuk masyarakat dan pekerja.
 5. Memelihara Perkakasan Keselamatan Kebakaran: Memastikan alat-alat keselamatan kebakaran berfungsi dengan baik.

Penyediaan FERP: Langkah-langkah Penting

 1. Penilaian Bahaya dan Risiko: Mengenal pasti potensi bahaya dan risiko yang berkaitan dengan premis.
 2. Perkhidmatan Sokongan: Menyusun perkhidmatan sokongan termasuk pemulihan dan bantuan selepas kebakaran.
 3. Latihan dan Kesedaran: Mengadakan latihan kebakaran, simulasi pengungsian bangunan, serta program kesedaran keselamatan kebakaran.
 4. Kajian Semula dan Penambahbaikan: Menyemak semula FERP secara berkala dan memperbaharui mengikut keperluan dan perubahan dalam premis.

 

PanduanPenyediaan FERP

Kesimpulan

FERP adalah satu komponen penting dalam memastikan keselamatan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran. Dengan menyusun FERP yang komprehensif dan mengikut peraturan yang ditetapkan, organisasi dapat mengurangkan risiko kebakaran, melindungi nyawa, dan memelihara harta benda. Kesiapsiagaan adalah kunci utama untuk menghadapi cabaran-cabaran yang mungkin timbul, dan FERP memberikan landasan yang kukuh dalam merangkumi semua aspek keselamatan kebakaran.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Contact Form Demo