17 A &17 B, Jalan Tiaj 2/1, Taman Industri Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam

Organisasi Keselamatan Kebakaran

Organisasi Keselamatan Kebakaran

organisasi keselamatan kebakaran

Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK) memainkan peranan penting dalam memastikan komuniti terjamin daripada bahaya kebakaran.

Organisasi-organisasi ini bertanggungjawab untuk meningkatkan kesedaran dan mendidik orang ramai mengenai langkah-langkah keselamatan kebakaran, bertindak balas terhadap kecemasan kebakaran, dan memastikan bangunan dan ruang awam mematuhi peraturan keselamatan kebakaran.

Di Malaysia, terdapat beberapa organisasi keselamatan kebakaran yang berusaha untuk mencapai matlamat ini, dan dalam artikel ini, kami akan membincangkan peranan dan tanggungjawab mereka.

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) adalah organisasi keselamatan kebakaran utama di negara ini. Ia bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan orang ramai dengan mencegah dan mengurus kecemasan kebakaran,dan kecemasan lain yang berbahaya.

Jabatan ini mempunyai beberapa bahagian, termasuk Bahagian Penyiasatan Kebakaran, Bahagian Keselamatan Kebakaran, dan Bahagian Operasi Kebombaan Dan Penyelamat. JBPM juga menyediakan program latihan dan pendidikan kepada orang ramai mengenai pencegahan dan keselamatan kebakaran.

Organisasi keselamatan kebakaran penting lain di Malaysia adalah Akademi Keselamatan Kecemasan Kebakaran (FERA).

Persatuan ini memberi tumpuan kepada mempromosikan kesedaran keselamatan kebakaran dan mendidik orang ramai mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran. Ia menyediakan program latihan untuk profesional keselamatan kebakaran dan program pensijilan untuk peralatan dan sistem keselamatan kebakaran.

FERA juga bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk meningkatkan peraturan dan standard keselamatan kebakaran di negara ini.

Selain daripada itu, terdapat beberapa syarikat swasta yang menyediakan perkhidmatan dan peralatan keselamatan kebakaran di Malaysia. Sebagai contoh AITO Firework Sdn Bhd, Fire Fighter Industry Sdn Bhd dan lain-lain.

Syarikat-syarikat ini menawarkan perkhidmatan seperti penilaian risiko kebakaran, audit keselamatan kebakaran, dan pemasangan peralatan keselamatan kebakaran. Mereka juga menyediakan program latihan untuk individu dan organisasi mengenai langkah-langkah keselamatan kebakaran.

Kerajaan Malaysia telah melaksanakan beberapa peraturan dan standard keselamatan kebakaran untuk memastikan bangunan dan ruang awam selamat daripada bahaya kebakaran.

Peraturan ini termasuk Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, yang menentukan keperluan langkah-langkah keselamatan kebakaran dalam bangunan. Kerajaan juga menghendaki agar bangunan dan ruang awam menjalani pemeriksaan keselamatan kebakaran secara berkala untuk memastikan pematuhan dengan peraturan ini.

Secara keseluruhannya, organisasi keselamatan kebakaran di Malaysia memainkan peranan penting dalam memastikan komuniti terjamin daripada bahaya kebakaran.

Organisasi-organisasi ini berusaha untuk meningkatkan kesedaran dan mendidik orang mengenai langkah-langkah keselamatan kebakaran, bertindak balas terhadap kecemasan kebakaran, dan memastikan bangunan dan ruang awam mematuhi peraturan keselamatan kebakaran.

Pelaksanaan peraturan dan standard keselamatan kebakaran oleh kerajaan juga telah memberikan sumbangan besar dalam meningkatkan keselamatan kebakaran di negara ini.

Adalah penting untuk individu dan organisasi mengambil isu keselamatan kebakaran dengan serius dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi ini untuk mencegah kecemasan kebakaran dan melindungi nyawa dan harta benda.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Follow us on
Facebook
Pinterest
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Contact Form Demo