17 A &17 B, Jalan Tiaj 2/1, Taman Industri Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam

Tugas Fire Safety Manager (FSM) dan Fire Safety Officer (FSO)

Tugas Fire Safety Manager (FSM) dan Fire Safety Officer (FSO)

Keselamatan kebakaran merupakan aspek yang sangat penting dalam pengurusan premis dan bangunan. Untuk memastikan keselamatan yang maksimum, terdapat dua peranan utama yang diperlukan: Fire Safety Manager (FSM) dan Fire Safety Officer (FSO). Dalam artikel ini, kita akan meninjau peranan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh kedua-dua peranan ini.

Tugas Fire Safety Manager (FSM)

Sebagai individu yang bertanggungjawab untuk menyelaras dan melaksanakan langkah-langkah keselamatan kebakaran, FSM memainkan peranan penting dalam menjamin keselamatan premis. Berikut adalah beberapa tugas utama yang perlu dilaksanakan oleh FSM:

 1. Menyediakan Pelan Tindakan Kebakaran dan Kecemasan: FSM bertanggungjawab untuk menyusun Pelan Tindakan Kebakaran dan Kecemasan bagi premis yang ditetapkan
 2. Menjalankan Latihan dan Kursus: FSM perlu menjalankan latihan kebakaran di premis sekurang-kurangnya sekali setahun. Selain itu, kursus atau latihan berkaitan dengan keselamatan kebakaran juga perlu diadakan untuk penghuni premis.
 3. Memastikan Kepatuhan: FSM harus memastikan semua pegawai Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK) dan penghuni premis mematuhi keperluan keselamatan kebakaran yang terkandung dalam Pelan Tindakan Kebakaran dan Kecemasan.
 4. Penyelenggaraan Kelengkapan Keselamatan: Menyelia penyelenggaraan kelengkapan menentang kebakaran di premis dan memeriksa kelengkapan tersebut secara berkala.
 5. Pemeriksaan dan Pengeluaran Bahaya: Mengarahkan pemeriksaan kelengkapan keselamatan kebakaran dan mengeluarkan bahaya kebakaran yang dijumpai di premis.
 6. Menyediakan Panduan Keselamatan: Menyediakan buku panduan keselamatan kebakaran bagi penduduk premis.
 7. Kempen Keselamatan Kebakaran: Menjalankan kempen kebakaran dan aktiviti lain yang bertujuan untuk memupuk kesedaran dan minat dalam mewujudkan persekitaran keselamatan kebakaran.

Selain tugas-tugas utama di atas, terdapat juga perbezaan antara FSM Level I dan FSM Level II, yang mana melibatkan pemilihan permis tertentu dan tahap kompleksiti tugas.

 

Tugas Fire Safety Officer (FSO)

FSO, walaupun mungkin memiliki tanggungjawab yang sedikit berbeza, tetapi juga memainkan peranan yang penting dalam menjaga keselamatan kebakaran. Tugas-tugas utama FSO termasuk:

 1. Kepatuhan terhadap Pelan Tindakan: Memastikan kepatuhan terhadap kehendak keselamatan kebakaran yang terkandung dalam Pelan Tindakan Kebakaran dan Kecemasan semasa kebakaran.
 2. Penyelenggaraan Kelengkapan Keselamatan: Menyelenggara dan memastikan kelengkapan menentang kebakaran di premis dalam keadaan baik.
 3. Pemeriksaan Berkala: Melaksanakan pemeriksaan mingguan atau bila-bila masa yang diarahkan oleh pengurus keselamatan kebakaran terhadap kelengkapan keselamatan kebakaran.
 4. Tindakan Mendesak: Mengeluarkan atau menyebabkan dikeluarkan apa-apa bahaya kebakaran yang terdapat di dalam premis.

Permohonan dan Kursus

Untuk menjadi seorang FSM atau FSO, terdapat kelayakan yang perlu dipenuhi dan kursus kompetensi yang perlu dihadiri. Untuk FSM, kelayakan termasuk memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang keselamatan kebakaran atau pengalaman yang relevan, sementara untuk FSO, Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) adalah kelayakan minimum yang diperlukan.

Kursus kompetensi yang perlu dihadiri adalah kriteria penting untuk memperoleh sijil dalam bidang keselamatan kebakaran. Peserta perlu lulus ujian kompetensi yang ditetapkan oleh pihak berkuasa yang berkaitan.

Kesimpulan

FSM dan FSO memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga keselamatan kebakaran di premis. Dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan cekap, mereka membantu mengurangkan risiko kebakaran dan melindungi nyawa serta harta benda. Oleh itu, penting untuk memahami peranan mereka serta memastikan mereka mempunyai kelayakan dan latihan yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dengan efektif.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Contact Form Demo