17 A &17 B, Jalan Tiaj 2/1, Taman Industri Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam

Blog

admin

FERP: Fire Emergency Response Plan

Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Perakuan Bomba) 2001, P.U. (A) 241/2001, telah menetapkan bahawa Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK) bagi Premis Ditetapkan perlu menyusun Pelan Tindakan Kebakaran dan

Read More »
organisasi keselamatan kebakaran
Uncategorized

Organisasi Keselamatan Kebakaran

Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK) memainkan peranan penting dalam memastikan komuniti terjamin daripada bahaya kebakaran. Organisasi-organisasi ini bertanggungjawab untuk meningkatkan kesedaran dan mendidik orang ramai mengenai

Read More »
Contact Form Demo