17 A &17 B, Jalan Tiaj 2/1, Taman Industri Alam Jaya, 42300 Bandar Puncak Alam

Blog

Fire Emergecy Response Plan

FERP: Fire Emergency Response Plan

Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Perakuan Bomba) 2001, P.U. (A) 241/2001, telah menetapkan bahawa Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK) bagi Premis Ditetapkan perlu menyusun Pelan Tindakan Kebakaran dan

Read More »
Contact Form Demo